THE FOUNDING BOARD

Founders in 1990 Founders who got elected by the Founders Committee
Akın Birdal Şahika Yüksel (12 February 1991)
Alpaslan Berktay (resigned on March 17th, 1996) Şükran İrençin (30 January 1994)
Ata Soyer  (deceased on March 19th, 2013) Sabri Dokuzoğuz (17 March 1996)
Aziz Gürsoy Ümit Erkol (29 March 1998)
Bekir Doğanay Türkcan Baykal (29 March 1998)
Doğan Taşdelen Şebnem Korur Fincancı (29 March 1998)
Ergin Atasü (deceased on March 9th, 1998 ) Necdet İpekyüz (29 March 1998)
Fevzi Bahattin Argun Mustafa Çinkılıç (29 March 1998)
Gencay Gürsoy Yusuf Alataş (29 March 1998)
Haldun Özen (deceased on May 5th, 2002) Günseli Kaya (17 October 1999)
Halit Çelenk (deceased on May 5th, 2011) Tanıl Bora (17 October 1999)
Haşim Aydıncak Sezai Berber (17 October 1999)
Hüsnü Öndül M. Sezgin Tanrıkulu (17 October 1999)
İhsan Atar (deceased on October 29, 2010) Cem Kaptanoğlu (17 October 1999)
İbrahim Emil Çelik Sandalcı (deceased on March 12th, 1993) Sedat Aslantaş (17 October 1999)
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi Yücel Sayman (26 March 2000)
Lalezar Mürşitpınar Lütfi Demirkapı (26 March 2000)
Leman Fırtına (deceased on April 2nd, 2015) Nadire Mater (26 March 2000)
Mahmut Tali Öngören (deceased on October 13th, 1999) Mithat Sancar (26 March 2000)
Mehmet Selim Ölçer Gül Erdost (26 March 2000)
Mehmet Vural Osman Baydemir (25 March 2001)
Murat Yetkin Metin Bakkalcı (25 March 2001)
Mustafa Ekmekçi (deceased on May 21th, 1997) Berna Arda (25 March 2001)
Muzaffer Erdost Tahir Elçi (25 March 2001 – murdered on November 28th, 2015)
Nart Bozkurt Nihat Bulut (25 March 2001)
Nevzat Helvacı İoanna Kuçuradi (30 March 2002)
Nusret Fişek (deceased on November 3rd, 1990) Sabih Ataç (30 March 2002)
Okan Akhan Önder Özkalıpçı (30 March 2002)
Ömer Faruk Yenigün Metin Aksoy (30 March 2002)
Veli Devecioğlu (deceased on June 9th, 2015) Muhsin Bilal (30 March 2002)
Veli Lök Hürriyet Şener (04 April 2004)
Yavuz Önen Necmi Erdoğan (04 April2004)
Zeki Tavşancıl Turgut Tarhanlı (04 April 2004)
  Emirali Türkmen (04 April 2004)
  Levent Kutlu (04 April 2004)
  Coşkun Üsterci (26 March 2005)
  Mehmet Antmen (26 March 2005)
  Nejat Taştan (26 March 2005)
  Selahattin Demirtaş (26 March 2005)
  Ülkü Özen (26 March 2005)
  Özge Yenier Duman (18 March 2014)
  Barış Yavuz (18 March 2014)
  Zeki Gül (18 March 2014)
  Öztürk Türkdoğan (18 March 2014)
  Ümit Biçer (18 March 2014)
  Eren Keskin (28 March 2015)
  Feray Salman (28 March 2015)
  Mehmet Emin Yüksel (28 March 2015)
  Müge Yetener (28 March 2015)
  Nilgün Toker (28 March 2015)