Category: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DOCUMENTS

Preliminary Conclusions and Observations by the UN Special Rapporteur on the Right to Freedom of Opinion and Expression to his Visit to Turkey

Preliminary Conclusions and Observations by the UN Special Rapporteur on the Right to Freedom of Opinion and Expression to his Visit to Turkey

ANKARA (18 November 2016) – At the invitation of the Government, I spent this week in Turkey to examine the protection and promotion of the freedom of opinion and expression under international human rights law. Thanks to the support of the Ministry of Foreign Affairs (MFA), which organized my government meetings in Ankara, I met with senior officials at the […]

Read more ›
Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

         Bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesini Türkçe olarak buradan indirebilirsiniz. Read more ›
İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

BM İşkence Karşıtı Sözleşme Read more ›
İşkencenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

İşkencenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa İşkenceye Karşı Sözleşme'yi buradan indirebilirsiniz. Read more ›
Minnesota Protokolü

Minnesota Protokolü

         Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına İlişkin El Kılavuzu Minnesota Protokolü'nü buradan indirebilirsiniz. Read more ›
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ Kabul Tarihi: 4 Kasım 1950 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 3 Eylül 1953 (11 Numaralı Protokol sonrasında AİHS'nin yürürlükteki son metni) Genel Kurul: Avrupa Konseyi üyesi imzacı hükümetler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen Evrensel İnsan Hakları Bildirisi'ni; Bu Bildiri'nin, ilan ettiği hakların evrensel düzlemde ve etkin biçimde tanınmasını ve [...] Read more ›
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Türkiye, "Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi"ni 15 Ağustos 2000 tarihinde imzaladı. Bugüne kadar BM üyesi 188 ülkeden 137'sinin imzaladığı sözleşme, 4 Haziran 2003 tarihinde TBMM'de onaylandı, 17 Haziran 2003 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlandı. BAŞLANGIÇ I. BÖLÜM: KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI II. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER III. BÖLÜM: MADDİ HAKLAR IV. BÖLÜM: [...] Read more ›
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'yi indirmek için tıklayınız. Kanun No. 4750 Kabul Tarihi : 3.4.2002 Resmi Gazete Tarihi: 9.04.2002 MADDE 1.- 13 Ekim 1972 tarihinde New York'ta imzalanan "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme"nin ilişik beyanların yapılması ve çekincenin konulması suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3.- [...] Read more ›
Kişi Hakları ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Kişi Hakları ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Kişi Hakları ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ni indirmek için tıklayınız. 23 Mart 1976 tarihinde kabul edilmiştir. Başlangıç: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda ilen edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin niteliğinden gelen onurunu ve eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu gözönünde bulundurarak, Bu hakların insan kişiliğinin niteliğindeki onurdan kaynaklandığını bilerek İnsan Hakları Evrensel [...] Read more ›
Kopenhag Kriterleri

Kopenhag Kriterleri

22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi’nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır.                  Kopenhag Kriterlerini [...] Read more ›