ICED-EN text

Bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesini Türkçe olarak buradan indirebilirsiniz.