Articles By: Hakki Unlu

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ Kabul Tarihi: 4 Kasım 1950 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 3 Eylül 1953 (11 Numaralı Protokol sonrasında AİHS'nin yürürlükteki son metni) Genel Kurul: Avrupa Konseyi üyesi imzacı hükümetler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen Evrensel İnsan Hakları Bildirisi'ni; Bu Bildiri'nin, ilan ettiği hakların evrensel düzlemde ve etkin biçimde tanınmasını ve [...] Read more ›
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Türkiye, "Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi"ni 15 Ağustos 2000 tarihinde imzaladı. Bugüne kadar BM üyesi 188 ülkeden 137'sinin imzaladığı sözleşme, 4 Haziran 2003 tarihinde TBMM'de onaylandı, 17 Haziran 2003 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlandı. BAŞLANGIÇ I. BÖLÜM: KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI II. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER III. BÖLÜM: MADDİ HAKLAR IV. BÖLÜM: [...] Read more ›
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'yi indirmek için tıklayınız. Kanun No. 4750 Kabul Tarihi : 3.4.2002 Resmi Gazete Tarihi: 9.04.2002 MADDE 1.- 13 Ekim 1972 tarihinde New York'ta imzalanan "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme"nin ilişik beyanların yapılması ve çekincenin konulması suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3.- [...] Read more ›
Kişi Hakları ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Kişi Hakları ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Kişi Hakları ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ni indirmek için tıklayınız. 23 Mart 1976 tarihinde kabul edilmiştir. Başlangıç: Bu Sözleşmeye Taraf Devletler; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda ilen edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin niteliğinden gelen onurunu ve eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu gözönünde bulundurarak, Bu hakların insan kişiliğinin niteliğindeki onurdan kaynaklandığını bilerek İnsan Hakları Evrensel [...] Read more ›
Kopenhag Kriterleri

Kopenhag Kriterleri

22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi’nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır.                  Kopenhag Kriterlerini [...] Read more ›
Ottawa Sözleşmesi

Ottawa Sözleşmesi

Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası İle İlgili Sözleşme "Ottawa Sözleşmesi"nin kabul edilmesine ilişkin yasa, 12 Mart 2003 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Read more ›
BM Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi

BM Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Türkiye, insan hakları ve demokratikleşme konusunda evrensel normları belirleyen en önemli uluslararası belgelerden biri olarak kabul edilen "Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi"ni 15 Ağustos 2000 tarihinde imzaladı. Bugüne kadar BM üyesi 188 ülkeden 144'ünün imzaladığı sözleşme, 4 Haziran 2003 tarihinde TBMM'de onaylandı, 17 Haziran 2003 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlandı. Sözleşme metnini [...] Read more ›
BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi

BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi

Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesinde Toplumsal Kuruluşların (Organların), Grupların ve Bireylerin Hakları ve Sorumlulukları Üzerine Bildirge BM İnsan Hakları Komisyonunun 3 Nisan 1998 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi'ni indirmek için tıklayınız.                  Read more ›
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına, İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevkeden vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların, içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek amaçları oralak ilan edilmiş bulunmasına, İnsanin [...] Read more ›
IF YOU HAVE BEEN TORTURED

IF YOU HAVE BEEN TORTURED

If you have been tortured in police or gendarmerie headquarters, security directorates, prisons or law enforcement officers used violence on you without any detention procedure;   First of all you should insist to get a medical report from the physician during and after the medical examinations. If you could not get a medical report that documents the torture or ill-treatment […]

Read more ›